ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 377 ärenden

Ärende-nr. Titel
SF 10/2023-2024 Slåttern av landskapets vägrenar
SF 9/2023-2024 Möjliggörande av fritidsfiske av lax
SF 8/2023-2024 ÅHS bokningssystem försvårar kontakten med hälso- och sjukvården
SF 7/2023-2024 Möjliggör högskoleprov på Åland
SF 6/2023-2024 Var har regeringen för beredskap och vision för att förbättra möjligheten till lönsam odling?
SF 5/2023-2024 När ska havsplanen revideras?
SF 4/2023-2024 Den kommande EU-kommissionen
SF 3/2023-2024 Förbättra vardagen för närståendevårdare
SF 2/2023-2024 Moderna strukturer och regler för VA-sektorn
SF 1/2023-2024 Hur kan landskapsregeringen förenkla skattegränsen för åländska företagare?
SF 29/2022-2023 Hur räddar vi vårt småskaliga kustfiske?
SF 28/2022-2023 Förbud mot trollingfiske är ett stort avbräck för åländska besöksnäringen
SF 27/2022-2023 Insamlingen av uttjänta textilier
SF 26/2022-2023 Modernisera kollektivtrafiken
SF 25/2022-2023 Granskning av valfinansieringen 2019 och 2023
SF 24/2022-2023 Det ekologiska odlingen på Ålands framtid
SF 23/2022-2023 Var är Ålands barnstrategi
SF 22/2022-2023 Ålands folkrättsliga ställning
SF 21/2022-2023 Mindre trygghet utan kriskommunlagstiftning
SF 20/2022-2023 Uteblivna bibliotekspolitiska åtgärder
SF 19/2022-2023 Förutsättningarna för utbildning i traditionellt båtbyggeri
SF 18/2022-2023 Verksamhetsförutsättningarna för våra passagerarrederier
SF 17/2022-2023 Implementeringen av NIS2
SF 16/2022-2023 Fler åländska platser vid Röda korsets internationella skola UWC
SF 15/2022-2023 Trampa vatten i fiskodlingsfrågan
SF 14/2022-2023 Skydd av den biologiska mångfalden
SF 13/2022-2023 Civil beredskap
SF 12/2022-2023 Kommunernas roll gällande havsbaserad vindkraft
SF 11/2022-2023 Statusen på det åländska oljeskyddet
SF 10/2022-2023 Yrvaken klimatpolitik
SF 9/2022-2023 Tillsyn av hemskolningen på Sottunga
SF 8/2022-2023 Byggsektorn på väg in i lågkonjunktur
SF 7/2022-2023 Åtgärder för att förbättra förutsättningarna för hemundervisade barns rätt till likvärdig undervisning
SF 6/2022-2023 Hur är det tänkt att grundavdraget ska finansieras?
SF 5/2022-2023 Ålands hantering av EU:s restaureringsförordning
SF 4/2022-2023 Kommuner i nöd
SF 3/2022-2023 Stöd för köp av Bollhalla
SF 2/2022-2023 Ogenomtänkt näringspolitik för skärgården
SF 1/2022-2023 Smärtbehandlingen vid ÅHS
SF 31/2021-2022 Hur ser landskapsregeringens handlingsplan ut gällande skattegränsproblematiken?
SF 30/2021-2022 Personaldimensionering
SF 29/2021-2022 Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan
SF 28/2021-2022 Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott
SF 27/2021-2022 Landskapets åtgärder med anledning av skyhöga energipriser
SF 26/2021-2022 Transitering av el
SF 25/2021-2022 Trygghet och respekt för transpersoner
SF 24/2021-2022 Åland bör idag hålla fingrarna långt borta från samarbeten med bolag där kinesiska staten har starka intressen
SF 23/2021-2022 Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen
SF 22/2021-2022 Landskapets beredskap att hantera Long Covid
SF 21/2021-2022 Åtgärder för att minska antalet aborter
SF 20/2021-2022 Skärgårdstrafikens framtida upplägg
SF 19/2021-2022 Demenscentrets tidsplan?
SF 18/2021-2022 Oklarheter kring HUTH-programmets framtid
SF 17/2021-2022 Försäljning av viltkött till restaurang och butik
SF 16/2021-2022 När har vi vårjakt igen?
SF 15/2021-2022 Äldreomsorgen i framtiden
SF 14/2021-2022 Arbetsavtalslagen gäller också på Åland
SF 13/2021-2022 Tillräckliga resurser till polisen
SF 12/2021-2022 Skärgårdstrafik i stagnation
SF 11/2021-2022 Ändring av kommunallagen
SF 10/2021-2022 Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna?
SF 9/2021-2022 Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen
SF 8/2021-2022 Prioritera barns hälsa
SF 7/2021-2022 På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa
SF 6/2021-2022 Planerna för utbildningssektorn
SF 5/2021-2022 Storskalig solcellsanläggning på Stornäset
SF 4/2021-2022 Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden
SF 3/2021-2022 Utbildning av drönarpiloter
SF 2/2021-2022 Stärk finansavdelningens resurser
SF 1/2021-2022 Branscher i behov av stöd
SF 8/2020-2021 Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken
SF 7/2020-2021 Slopad vuxenutbildning till närvårdare
SF 6/2020-2021 Klimatkompensation för landskapets resor
SF 5/2020-2021 Pandemins effekter på jämställdhetsområdet
SF 4/2020-2021 När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden?
SF 3/2020-2021 Rättssäkerhet och transparens i besluten
SF 2/2020-2021 Ändamålsenlig och rättvis validering
SF 1/2020-2021 Jämställdhet i bakvattnet
SF 9/2019-2020 Varför följer inte landskapsregeringen lagen om könsbalans?
SF 8/2019-2020 Paf:s framtid
SF 7/2019-2020 Seriös budgetering för ÅMHM
SF 6/2019-2020 Försämringar i skärgårdstrafiken
SF 5/2019-2020 Åland behöver en moderniserad näringsrätt
SF 4/2019-2020 Välövervägt budgetdirektiv?
SF 3/2019-2020 Alkoholservering av minderåriga
SF 2/2019-2020 Nu behövs ett modernt fungerande riskkapitalbolag
SF 1/2019-2020 Rekrytering av förvaltningschef
SF 4/2018-2019 Ett anständigt djurskydd
SF 3/2018-2019 Kraven på kompensationsåtgärder för svenskutbildade lärare
SF 2/2018-2019 Studiematerial på svenska inom socialvården
SF 1/2018-2019 Nya hot mot åländsk handel
SF 9/2017-2018 Åtgärder för en hållbar lösning för mottagning av animalsika restprodukter
SF 8/2017-2018 Stabiliseringsåtgärder för att minska skadorna förorsakade av sommarens extrema torka
SF 7/2017-2018 Flygtrafik till och från Stockholm och Åbo
SF 6/2017-2018 Vårdös ställning som skärgårdskommun
SF 5/2017-2018 Hantering av vargen
SF 4/2017-2018 Säkerställande av fortsatt vårjakt
SF 3/2017-2018 Medis fortsatta verksamhet
SF 2/2017-2018 Medborgarinstitutet
SF 1/2017-2018 Spelsituationen