• Publicerad måndag den 31 januari 2022 kl. 11:03

Talman Bert Häggblom deltog i CALRE:s ständiga kommittés digitala möte den 28 januari 2022

Talman Bert Häggblom deltog den 28 januari 2022 i CALRE:s digitala möte i den ständiga kommittén (Standing Committee). 

CALRE (Conference of European Regional Legislative Assemblies) är ett forum för talmän från lagstiftande regioner i EU (se faktaruta nedan).  En gång per år håller CALRE ett plenarmöte. Däremellan sammankommer den ständiga kommittén och olika arbetsgrupper. Lagtingets talman ingår i den ständiga kommittén. 

Vid mötet informerades om arbetet i konferensen för Europas framtid och deltagarna redogjorde för sin regions deltagande i konferensen. Vidare informerades om och diskuterades de politiska prioriteringarna i kommissionens arbetsprogram för år 2022. En diskussion fördes även om på vilket sätt CALRE, i egenskap av medaktör i CohesionAlliance, kan medverka till att sammanhållningspolitiken inom EU stärks  och göras tillgänglig för alla regioner inom EU.  Slutligen redogjorde ordförandena för de olika arbetsgrupperna för det planerade arbetet under året.

Faktaruta:
CALRE är konferensen för talmännen i de 73 regionala lagstiftande parlamenten inom EU. Medlemmarna representerar Tyskland, Belgien, Österrike, Spanien, Italien och de portugisiska regioner Azorerna och Madeira och Åland i Finland. Åland representeras av talman Bert Häggblom. 
CALRE samarbetet har en plenarsession om året, då bland annat gemensamma ståndpunkter i aktuella frågor sammanfattas i en deklaration som antas av plenarmötet. Arbetsgrupper tillsätts samtidigt med olika teman och bland talmännen utses en ordförande för respektive arbetsgrupp. Arbetet följs upp under året av CALRES permanenta kommitté som sammanträder 3 - 4 gånger under året. Varje arbetsgrupp utformar en rapport med förslag till åtgärder.