Plenum den 1 november klockan 15.30

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 1 november 2011 kl. 15.30

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Meddelande om tiden för val av

Lagtingets utskott

Självstyrelsepolitiska nämnden

Medlemmar i kanslikommissionen

Representanter i Nordiska rådet

Meddelande. 1

Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden

Meddelande. 2

Plenum slutar 2

 

Plenum börjar

Namnupprop. 28 ledamöter är närvarande.

Meddelande

Meddelande om tiden för val av

Lagtingets utskott

Självstyrelsepolitiska nämnden

Medlemmar i kanslikommissionen

Representanter i Nordiska rådet

 

Meddelas att

-         Kandidatlistor för val av de utskott som nämns i lagtingsordningens 20 § ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 2 november klockan 15.00 och att valen förrättas vid plenum den 3 november 2011 klockan 13.00.

-         Kandidatlistor för val av medlemmar och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden inlämnas till lagtingets kansli senast den 2 november klockan 15.00 och att valet förrättas vid plenum den 3 november 2011 klockan 13.00.

-         Kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 2 november klockan 15.00 och att valen förrättas vid plenum den 3 november 2011 klockan 13.00.

-         Kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet ska inlämnas till lagtingets kansli senast den 2 november klockan 15.00 och att valen förrättas vid plenum den 3 november 2011 klockan 13.00.

 

Meddelas samtidigt att alla val avser valperioden 2011-2015 förutom valet av representanter i Nordiska rådet som avser lagtingsåret 2011-2012. Antecknas.

Meddelande

Fastställande av antalet medlemmar i självstyrelsepolitiska nämnden

Talmannen meddelar att lagtinget enligt 21 § i arbetsordningen i början av valperioden ska besluta om det antal ledamöter och ersättare som ska väljas till självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har beslutat att föreslå samma antal som hittills för valperioden 2011-2015, det vill säga sju ledamöter, förutom talmannen, samt fem ersättare. Kan förslaget omfattas av lagtinget? Förslaget är omfattat.

Meddelande

Landshövding Peter Lindbäck

Värderande herr talman! Jag ber att till lagtinget för behandling få överlämna republikens presidents framställningar om godkännande av dels avtalet med Macao om upplysningar i fråga om skatteärenden, dels avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden, dels avtalet med Costa Rica om upplysningar i fråga om skatteärenden samt dels protokollet och tilläggsprotokollet om ändring av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgåendet av skatt beträffande skatter på inkomster och förmögenhet samt dels till den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet.

Talmannen

Herr landshövding, tack för det. Lagtinget kommer att behandla dessa presidentframställningar på vederbörligt sätt och i enlighet med föreskrifterna i den nya lagtingsordningen.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls 02.11 klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil