Plenum den 23 november 2009 kl. 17:45

 Ålands lagting

 

STENOGRAFISKT PROTOKOLL

 

 

 

 

 

 


Plenum den 23 november  2009 kl.17.45

Plenum börjar. 1

Andra behandling. 1

1   Lissabonfördraget

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008)

Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008)

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008)

Plenum slutar. 1

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Andra behandling

1      Lissabonfördraget

Lagutskottets betänkande (LU 3/2009-2010)

Republikens presidents framställning (RP 6/2007-2008)

Ltl Danne Sundmans m.fl. lagmotion (LM 2/2007-2008)

Ltl Harry Janssons m.fl. hemställningsmotion (HM 9/2007-2008)

Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande.

Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

Ingen diskussion. 

Detaljbehandlingen vidtar. Det i presidentens framställning ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med det första klämförslaget i lagutskottets betänkande. Övriga klämmar föreläggs för godkännande i enda behandling i samband med ärendets tredje behandling.

Föreläggs lagförslaget för bifall. Lagförslaget är bifallet.

Ärendets andra behandling är avslutad.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls på onsdag den 25 november 2009 kl. 13.00. Plenum är avslutat.  (Plenum avslutades kl. 17.46).

 

Originalfil