Plenum den 25 april 2003 kl 1005

Ljudinspelningen saknas ännu. Vänligen återkom senare eller se ifall livesändingen ännu är aktiv.

Ålands lagting

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 

 

 

 

  

 

Plenum den 25 april 2003 kl 10.05

 

 

Frågestund enligt bestämmelserna i 48 § 3 mom. lagtingsordningen

 

1.           Ltl Fredrik Lindqvists fråga om landskapets ekonomiska utveckling.

 

2.           Ltl Danne Sundmans fråga om landskapsstyrelsens IT-politiska program.

 

3.           Ltl Barbro Sundbacks fråga om anslag i kommande budgetförslag för KK-huset.

 

4.           Ltl Ronald Bomans fråga om åtgärder med anledning av ökat antal rådjursolyckor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredragningslistan och de preliminära listorna går nu att nå via www.lagtinget.aland.fi.

 

Originalfil