Plenum den 27 november 2015 kl. 09:30

Protokoll

 • Meddelande. 2

  För kännedom.. 2

  1    Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §

  Landskapsregeringens meddelande M 1/2015-2016

  2    Förlängning av bostadssparpremiesystemet

  Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016

  Plenum slutar 3

   

  Talmannen

  Plenum börjar.

  Ålands lagting har den 25 november 2015 valt lagtingsledamoten Katrin Sjögren till lantråd.  Med hänvisning till 24 § 4 mom. i lagtingsordningen beslöt talman Gun-Mari Lindholm samma dag att följande personer i enlighet med lantrådets förslag utnämns till medlemmar i landskapsregeringen:

  Till vicelantråd och minister med ansvar för näringsavdelningen förutom sjöfartsfrågorna, från social- och miljöavdelningen miljöfrågorna samt från infrastrukturavdelningen energifrågorna utnämnde talmannen lagtingsledamoten Camilla Gunell.

  Till minister med ansvar för finansavdelningen samt från näringsavdelningen sjöfartsfrågorna utnämnde talmannen lagtingsledamoten Mats Perämaa.

  Till minister med ansvar för regeringskansliet, förutom de ärenden som påförts lantrådet, samt från infrastrukturavdelningen bostadsfrågor utnämnde talmannen lagtingsledamoten Nina Fellman.

  Till minister med ansvar för utbildnings- och kulturavdelningen samt från finansavdelningen IT-frågorna utnämnde talmannen lagtingsledamoten Tony Asumaa.

  Till minister med ansvar för infrastrukturavdelningen, förutom energi- och bostadsfrågor samt från kansliavdelningen public service-frågorna utnämnde talmannen lagtingsledamoten Mika Nordberg.

  Till minister med ansvar för social- och miljöavdelningen, social- och hälsovårdsfrågorna samt Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utnämnde talmannen lagtingsledamoten Wille Valve. Antecknas.

  Enligt valresultatet för lagtingsvalet den 18 oktober 2015 har ledamöterna Carina Aaltonen, Johan Ehn, Roger Nordlund och Veronica Thörnroos erhållit varsitt mandat i lagtinget. På grund av bestämmelserna i 7 § 2 mom. i lagtingsordningen har de emellertid frånträtt sina uppdrag som ledamöter av lagtinget under den tid de innehaft uppdrag som ministrar i landskapsregeringen. Eftersom deras mandat i landskapsregeringen nu har upphört till följd av att en ny landskapsregering har tillsatts är de berättigade att inta sina platser i lagtinget och har enligt arbetsordningens 2 § för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdade fullmakter som i behörig ordning granskats av lagtingsdirektören. Samtidigt upphör uppdraget som ersättare i lagtinget för tidigare ledamöterna Tage Eriksson och Roger Höglund. Antecknas.

  Lagtingsledamoten Katrin Sjögren har den 25 november 2015 valts till lantråd och lagtingsledamöterna Tony Asumaa, Nina Fellman, Mika Nordberg och Mats Perämaa har samma dag tillträtt sina uppdrag som ledamöter i landskapsregeringen. Enligt 7 § i lagtingsordningen ska dessa därför frånträda sina uppdrag som ledamöter i lagtinget för den tid som uppdraget i landskapsregeringen varar. Under denna tid inträder ersättare i ledamöternas ställe. I enlighet med 2 § i arbetsordningen har därför landskapsåklagaren Roger Eriksson, företagaren Mikael Staffas och barnmorskan Pernilla Söderlund för talmannen uppvisat av centralnämnden för lagtingsval utfärdade och i behörig ordning granskade fullmakter för dem att inträda som ersättare i lagtinget.

  Lagtingsledamoten Petri Carlsson som tidigare innehaft ersättaruppdrag för ledamoten Johan Ehn fortsätter som ersättare för ledamot Wille Valve, lagtingsledamoten Annette Holmberg-Jansson som tidigare innehaft ersättaruppdrag för ledamoten Wille Valve fortsätter som ersättare för ledamoten Mika Nordberg och ledamoten Tony Wikström som tidigare innehaft ersättaruppdrag för ledamoten Carina Aaltonen fortsätter som ersättare för lagtingsledamoten Nina Fellman. Antecknas.

  Jag ber att få hälsa lagtingsledamöterna Carina Aaltonen, Johan Ehn, Roger Eriksson, Roger Nordlund, Mikael Staffas, Pernilla Söderlund och Veronica Thörnroos välkomna till lagtinget och ber dem att inta sina platser i plenisalen.

  Närvaroregistrering.

  Upprop. 26 ledamöter närvarande.

  Lagtingsledamoten Göte Winé anmäler om frånvaro från dagens plenum på grund av deltagande i Svenska Finlands Folktings social- och hälsopolitiska utskott.

  Lagtingsledamoten Jörgen Pettersson anhåller om ledighet på grund av privata angelägenheter. Antecknas.

  Meddelande

  Meddelas att fyllnadsval till följd av förändringarna i lagtinget kommer att hållas vid plenum den 30 november 2015 och att kandidatlistor ska inlämnas till lagtingets kansli senast idag klockan 15.00 för valen som är följande:

  -          Val av två ordinarie medlemmar och en ersättare i lag- och kulturutskottet

  -          Val av en ordinarie medlemmar och tre ersättare till finans- och näringsutskottet

  -          Val av två ordinarie medlemmar och en ersättare i social- och miljöutskottet

  -          Val av en ordinarie medlem i kanslikommissionen

  -          Val av en ordinarie medlem i justeringsutskottet

  -          Val av en ordinarie medlem samt två ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden

  -          Val av en ordinarie medlem i Nordiska rådet

  Alla val avser valperioden 2015-2019 förutom valet av medlemmen i Nordiska rådet som avser lagtingsåret 2015-2016. Antecknas.

  För kännedom

  1        Regeringsprogram enligt lagtingsordningens 25 §

  Landskapsregeringens meddelande M 1/2015-2016

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 30.11.2015.

  2        Förlängning av bostadssparpremiesystemet

  Landskapsregeringens lagförslag LF 4/2015-2016

  Ärendet upptas för remiss behandling vid plenum 2.12.2015.

  Plenum slutar

  Nästa plenum hålls 30.11.2015 klockan 13.00. Plenum är avslutat.