Regeringsprogram för ett hållbart Åland-kraftsamling för stabilitet och förändring

Landskapsregeringens meddelande M 1/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: regeringsprogram, regering, handlingsprogram, hållbart åland, kraftsamling

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser