Stenografiskt protokoll från plenum den 11 september 2000 kl 14.45

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM  den 11 september 2000 kl. 14.45.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl K-G Eriksson, ltl Wickström-Johansson, ltl Christer Jansson och ltl Boman).

26 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

 

Republikens presidents framställning om godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. (RP nr 6/1999-2000).

 

 

Republikens presidents framställning om bifall til republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd av Österjöområdets marina miljö. (RP nr 7/1999-2000).

 

 

Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Ryssland för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och protokollet om ändring av avtalet. (RP nr 8/1999-2000).

 

 

Samtliga dessa presidentframställningar upptas till remiss vid lagtingets plenum den 13.9.

 

 

Lagtingets nästa plenum är den 13.9 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 14.48).

 

Originalfil