stenografiskt protokoll från plenum den 21 december 2001 kl. 1600.

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM den 21 december 2000 kl. 16.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Svensson).

29 lagtingsledamöter närvarande.

 

 

Föredras för bordläggning ärende nr 1:

 

Finansutskottets betänkande nr 1a/2000-2001 med förslag till budget för landskapet Åland 2001. (FR nr 2/2000-2001 jämte FM nr 1-29/2000-2001).

 

Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum. Godkänt.

 

Lagtingets nästa plenum hålls kl. 16.05. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 16.05).

 

Originalfil