Stenografiskt protokoll från plenum den 24 maj 2000 kl 11.00

Ljudinspelningen saknas.

PLENUM DEN 24 MAJ 2000 KL. 11.00.

TALMANNEN:

Plenum börjar. Upprop.

Talmannen konstaterar samma närvaro som tidigare med undantag av ltl Sarin Grufberg, som anlände under förra plenum;  om befrielse från detta plenum och det tidigare anhåller ltl Pehrsson på grund av sammanträde med Finlands Svenska kommunförbund.

 

 

Föredras för enda behandling ärende nr 1:

 

Ltl Lotta Wickström-Johanssons klämförslag i anslutning till stora utskottets betänkande nr 1 och 1a/1999-2000 angående ändring av landskapslagen om studiestöd. (FR nr 13/1999-2000).

 

Vid ärendets tredje behandling har ltl Lotta Wickström-Johansson, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att lagtinget måtte godkänna en hemställningskläm av följande lydelse:

 

”Lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen i skyndsam ordning återkommer med ett nytt lagförslag där de studerandes rätt till bostadstillägg tryggas.”

 

Detta kallas ltl Lotta Wickström-Johanssons förslag. Är redogörelsen riktig? Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar för stora utskottets förslag röstar ja och den som röstar för ltl Lotta Wickström-Johanssons förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Ja för stora utskottets förslag: ingen kläm; nej för ltl Lotta Wickström-Johanssons förslag.

 

Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Majoritet för nej.

 

Lagtinget har omfattat ltl Lotta Wickström-Johanssons klämförslag. Klämförslagets enda behandling är avslutad och därmed är ärendet i dess helhet slutbehandlat.

 

 

Lagtinget gör nu ett uppehåll i arbetet över sommaren. Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 11 september kl. 13.00, om inte lagtingets presidium enligt 69 § AO finner det nödvändigt att sammankalla lagtinget till plenum före nämnda dag. Plenum är avslutat.

(Plenum avslutades kl. 11.06).

Originalfil