Andra behandling

 • I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det
  godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.
  Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för
  antagande.

  Diskussion.


 • Ingen begär ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget.
  Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen
  diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Ärendet är slutbehandlat.