Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Talman! Den 27 maj har lagtinget begärt social- och miljöutskottets yttrande om en teknisk ändring av familjevårdarlagen.

    Nu blir det en kort presentation av ett kort betänkande. Eftersom det är en mindre ändring av teknisk natur, som behöver göras för att den ska kunna träda i kraft samtidigt som den nya socialvårdslagen den 1 januari 2021, så föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse. Tack, talman.


  • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 14:47

    Tack ledamoten Söderlund. Jag vill ta tillfället i akt att tacka oppositionen för det förtroende som har visats i den här förvisso tekniska ändringen. Men det är angeläget att kunna sätta denna förändring i kraft så snart som möjligt som en del av socialvårdsreformen. I enlighet med diplomatins första regel så tackar jag för det som har givits.


  • Tack för det ledamot Valve. För att vara diplomatisk tillbaka så kan jag säga att nästa gång, nästa lag, då..... Tack.


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1c § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.