Wille Valve

Wille Valve

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ordförande i BSPC
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2019-12-18 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-12-18 –
 • Medlem i Social- och miljöutskottet
  2019-12-18 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-12-11 –
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-26 – 2019-12-10
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2015-11-01 – 2015-11-25
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ledamot i Ålands landskapsstyrelse
  2013-11-25 – 2015-10-31
 • Ersättare i Justeringsutskottet
  2013-03-20 – 2013-11-25
 • Medlem i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2011-11-03 – 2013-11-25
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2011-11-03 – 2013-11-25
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2011-11-03 – 2013-11-25
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! I Sverige pågår nu sluttampen på en valrörelse som jag är säker på att många av oss i den här salen följer. Enligt ÅSUB finns 1 600 människor med svenskt medborgarskap på Åland i dag. I förra svenska valet röstade strax under 1 000 människor. I...

  Förtidsröstning för väljare utanför Åland (LF 23/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-09-07 13:54:13
 • Ledamot Toivonen, jag har förvisso erfarenhet av föräldraledighet, men det var som minister, jag har inte haft föräldraledighet här som lagtingsledamot. Jag känner inte riktigt till det här faller som ledamoten Toivonen beskriver. Men vi kanske får...

  Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom (MOT 14/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-06-17 10:23:23
 • Talman! Vi upplever just nu ett sällsynt ögonblick då delar av omvärldens ögon är riktade mot oss idag. Klockan Kl. 11.36 publicerade Finlands största tidning en artikel om ledamoten Fellmans åtgärdsmotion, vilket nog får betecknas som ovanligt. ...

  Utred civil beredskapsplikt (MOT 11/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-05-11 16:17:47
 • Talman! Detta får sägas vara bland de mera fåordiga och destillerade betänkanden från självstyrelsepolitiska nämnden någonsin. Denna fåordighet står i skarp kontrast till mångordigheten i meddelandet och också i remissdebatten. Det har förstås sina skäl...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 1/2021-2022) Enda behandling Anförande 2022-05-11 13:29:38
 • Talman! Vi har idag att ta ställning till en ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd. Enligt landskapsregeringens beredning så är vi ”därtill nödda och tvungna” att anpassa till den familjeledighetsreform som träder i kraft den 1...

  Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd (LF 15/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-05-02 15:05:43
 • Talman! Först vill jag tacka för initiativet till denna åtgärdsmotion, det här är en jätteviktig debatt som vi för idag. Jag fortsätter att tacka initiativtagarna för tydlighet i flera besked. I dagens tidning kan vi läsa att Socialdemokraterna går till...

  Energipolitisk strategi (MOT 8/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-04-11 14:45:52
 • Talman! Det är rätt dystra tider och mångas tankar domineras idag av det som är punkt 15.5 i redogörelsen – Krig i Ukraina, för det är ofattbara grymheter som nu har dokumenterats i Ukraina bl a av organisationer som Human Rights Watch. Samtidigt...

  Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting (RS 1/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-04-04 13:52:04
 • Talman! Jag tycker att vi kan försöka hålla oss till den här principen att varje parti själva berättar vad de står för, vilket lagtingsledamot Norberg föredömligt just gjorde. Därefter kom det några repliker som påstod en massa konstiga saker om vad...

  Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten (MOT 6/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-03-28 15:37:24
 • Talman! Detta är fråga om EU-anpassning av tjänstemannaförslagen, inte den större reform som kommer till hösten. Det lagförslag vi idag har framför oss handlar om förverkligande av arbetsvillkorsdirektivet, dvs. om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor...

  Ändring av tjänstemannalagen (LF 13/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-03-28 13:31:10
 • Talman! Social- och miljöutskottet har behandlat medborgarinitiativet om att bl.a. förbjuda fyrverkeriförsäljning till privatpersoner. Utskottet har gjort en djupdykning i det regelverk som reglerar fyrverkerier och också tittat utanför Åland. Man kan...

  Fyrverkerierna måste begränsas (MI 1/2020-2021) Enda behandling Anförande 2022-03-14 13:55:16