Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.