Enda behandling

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021

 • Diskussionen är avslutad. Omröstning kommer att verkställas angående yrkandet om misstroende.

  Talmannen påminner om att yrkandet för att godkännas enligt 43 § 2 mom. i lagtingsordningen ska omfattas av minst 16 lagtingsledamöter.

  Omröstningspropositionen ställs så att de som omfattar misstroendeyrkandet röstar ja; de som inte omfattar yrkandet röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Öppen omröstning kommer att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Jessy Eckerman och Gyrid Högman att biträda vid omröstningen. Rösterna avges efter upprop. Upprop.

  Omröstningen utföll med 8 ja-röster, 17 nej-röster, 2 avstod och 3 var frånvarande.

  Lagtinget har alltså förkastat yrkandet om misstroendeförklaringen mot lantrådet.

  Ärendet är slutbehandlat.