Misstroendeyrkande

Misstroendeyrkande MY 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Ltl Camilla Gunell m.fl. uppmanar lagtinget, förklara att lantrådet inte längre har lagtingets förtroende

Åtgärder