Enda behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

    Detaljbehandlingen börjar. Talmannen föreslår att framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Framställningen i dess helhet föreläggs för godkännande. Framställningen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

    Med anledning av beslutet kommer ett val av en ledamot i Ålandsdelegationen att förrättas vid plenum den 27 september 2021. Valet av två ersättare kommer att förrättas vid plenum den 29 september 2021. Kandidatlistor till valet av ersättare ska lämnas in till lagtingets kansli senast den 28 september 2021 kl. 15.00. Antecknas.

    Talmannen vill på lagtingets vägnar tacka Ragnar Erlandsson för det arbete som han har utfört i Ålandsdelegationen.