Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


  • Tack, talman! Det här lagförslaget är det däremot inte så mycket politik i utan det är väldigt tekniskt och praktiskt.
    Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet använder sig med stöd av blankettlagstiftning av rikets kundinformationssystem för arbetsförmedling och har faktiskt gjort så sedan början av 90-talet.

    Då rikets digitala lösningar och rikslagstiftning till stöd för dessa ändras så behövs motsvarande ändringar göras i den åländska lagstiftningen. Sålunda så är det här alltså ett tekniskt lagförslag, men det ger arbetsmarknadsmyndigheten möjlighet att fortsätta använda ett utbyggt och väl anpassat digitalt system som också underlättar och förbättrar servicen och också matchningen.

    Jag vill bara lämna det här lagförslaget också till lagtinget, men jag gissar att det inte blir så mycket diskussion om det.


  • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.