Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Talman! Lagtinget begärde den 30 augusti social- och miljöutskottets yttrande i det här ärendet. Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar. Tack, talman!


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Ärendets första behandling är avslutad.