För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 12 september 2022. Eventuella budgetmotioner ska lämnas in senast kl. 12.00 den 12 september 2022.