Enda behandling

  • Diskussionen är avslutad. Först föreläggs betänkandets kläm. Klämmen är godkänd.

    Föreläggs betänkandets motivering. Motiveringen är godkänd.

    Ärendets enda behandling är avslutad.