Förslag till andra tilläggsbudget för år 2023

Budgetförslag BF 5/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens förslag till andra tillägg till Ålands budget år 2023.
Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag för att möjliggöra utbildning på högre nivå och samarbeten med andra högskolor. Tillägget föranleds av administrativa merutgifter med anledning av att landskapsregeringen avlämnar ett lagförslag om ändring av landskapslagen om högskolan på Åland.

Åtgärder