Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Det här är en rätt teknisk förändring av en tidigare landskapslag om ekologisk produktion där man i samband med lagstiftningskontrollen invände på två punkter som avdelningen har rättat till och som utskottet enligt det så kallade korta formuläret har ställt sig bakom utan vidare diskussioner.

  Det ena handlade om att landskapsregeringen inte får kallas för den behöriga kontrollmyndigheten utan i stället ett slags förbindelseorgan. Och det andra är hur man ska gå till väga för att besvära sig över ett beslut om vite.

  Talman! Mot den här bakgrunden så föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.