Jörgen Pettersson

Jörgen Pettersson

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2023-2027

 • Ordförande i Talmanskonferensen
  2024-03-11 –
 • Ordförande i Kanslikommissionen
  2024-03-11 –
 • Ordförande i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2024-03-11 –
 • Talman i Presidiet
  2024-03-11 –
 • Talman i Ålands lagting
  2024-03-11 –
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2023-12-18 – 2024-03-11
 • Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2023-11-08 – 2023-12-13
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2023-11-08 – 2024-03-18
 • Ersättare i Kanslikommissionen
  2023-11-08 – 2024-03-10
 • Medlem i Ålands lagting
  2023-11-01 – 2024-03-10
 • Mandatperioden 2019-2023

 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ordförande i Finans- och näringsutskottet
  2019-11-06 – 2023-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2023-10-31
 • Mandatperioden 2015-2019

 • Ordförande i BSPC
  2015-11-01 – 2019-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2015-11-01 – 2019-10-31
 • Mandatperioden 2011-2015

 • Ersättare i Ålands delegation i Nordiska rådet
  2013-11-06 – 2015-10-31
 • Medlem i BSPC
  2011-12-16 – 2015-10-31
 • Ersättare i Kanslikommissionen
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ordförande i Finans- och näringsutskottet
  2011-11-03 – 2015-10-31
 • Ledamot i Ålands lagting
  2011-11-01 – 2015-10-31

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden