För kännedom

  • Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 27 maj 2024. Motionstiden utgår torsdagen den 23 maj kl 16.00.