BF 3/2017-2018

Landskapsregeringens budgetförslag gällande förslag i syfte att särkerställa landskapets framtida infrastrukturella funktioner

Ärende BF 3/2017-2018 (avslutat)