ÄRENDEN

201 - 300 av totalt 4 167 ärenden

Ärende-nr. Titel
SF 17/2021-2022 Försäljning av viltkött till restaurang och butik
SF 16/2021-2022 När har vi vårjakt igen?
BF 4/2021-2022 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022
LF 18/2021-2022 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022
RP 9/2021-2022 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 8/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man
RP 7/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey
RP 6/2021-2022 Republikens presidents framställning om lagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
LF 17/2021-2022 Inspektioner av fartygsavfall
MOT 12/2021-2022 Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste
LF 16/2021-2022 Ursprungsgarantier för energi
MOT 11/2021-2022 Utred civil beredskapsplikt
SF 15/2021-2022 Äldreomsorgen i framtiden
LF 15/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd
F 4/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
SF 14/2021-2022 Arbetsavtalslagen gäller också på Åland
SF 13/2021-2022 Tillräckliga resurser till polisen
SF 12/2021-2022 Skärgårdstrafik i stagnation
SF 11/2021-2022 Ändring av kommunallagen
TMK 2/2021-2022 Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
SF 10/2021-2022 Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna?
SF 9/2021-2022 Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen
MOT 10/2021-2022 Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag
MOT 9/2021-2022 Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola
GR 1/2021-2022 Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen
SF 8/2021-2022 Prioritera barns hälsa
RB 2/2021-2022 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2021
SF 7/2021-2022 På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa
MOT 8/2021-2022 Energipolitisk strategi
SF 6/2021-2022 Planerna för utbildningssektorn
RS 1/2021-2022 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
LF 14/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om posttjänster
LF 13/2021-2022 Ändring av tjänstemannalagen
LF 12/2021-2022 Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande
MOT 7/2021-2022 Slopande av eget fordonsregister
MOT 6/2021-2022 Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten
RP 5/2021-2022 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
SF 5/2021-2022 Storskalig solcellsanläggning på Stornäset
MOT 5/2021-2022 Mer pengar i plånboken
M 3/2021-2022 Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering
MOT 4/2021-2022 Höjt reseavdrag även på Åland
NRB 1/2021-2022 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021
RB 1/2021-2022 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021
SF 4/2021-2022 Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden
RP 4/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk
SF 3/2021-2022 Utbildning av drönarpiloter
LF 11/2021-2022 Blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
LF 10/2021-2022 Ny serviceprocess för arbetssökande
SF 2/2021-2022 Stärk finansavdelningens resurser
MOT 3/2021-2022 Delad pensionsintjäning under föräldraledighet
MOT 2/2021-2022 Arrangera psykoterapiutbildning på Åland
BF 3/2021-2022 Förslag till första tilläggsbudget för år 2022
M 2/2021-2022 Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024
LF 9/2021-2022 Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst
SF 1/2021-2022 Branscher i behov av stöd
BF 2/2021-2022 Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021
LF 8/2021-2022 Förvaltning på Åland av fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027
F 3/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
M 1/2021-2022 Landskapsregeringens externpolitik
LF 7/2021-2022 Resebyråverksamhet
RP 3/2021-2022 Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
RP 2/2021-2022 Republikens presidents framställning om utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
LF 6/2021-2022 Diskrimineringslagstiftning
LF 5/2021-2022 Näringsrätt och näringstillstånd
MOT 1/2021-2022 Firandet av högtider i barnomsorg och skola
V 4/2021-2022 Fyllnadsval av ordinarie medlem i justeringsutskottet
V 3/2021-2022 Fyllnadsval av ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet
LF 4/2021-2022 Ändringar i samfundsbeskattningen 2022
LF 3/2021-2022 Ny blankettlag om foder
TMK 1/2021-2022 Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
LF 2/2021-2022 Ändringar av ordningslagen och blankettlagen om privata säkerhetstjänster
F 2/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
F 1/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 1/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling
V 2/2021-2022 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
D 1/2021-2022 Meddelande
BF 1/2021-2022 Förslag till Ålands budget för år 2022
RP 1/2021-2022 Republikens presidents framställning om godkännande av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher samt förslag om ändring av lagen om sammankomster
V 1/2021-2022 Talmansval
V 10/2020-2021 Val av två personliga ersättare i Ålandsdelegationen
S 3/2020-2021 Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken
V 9/2020-2021 Val av ordinarie ledamot i Ålandsdelegationen
V 8/2020-2021 Fyllnadsval av medlem i finans- och näringsutskottet
V 7/2020-2021 Fyllnadsval av medlem i lag- och kulturutskottet
RP 9/2020-2021 Republikens presidents framställning om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore
SF 8/2020-2021 Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken
TMK 4/2020-2021 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
TMK 3/2020-2021 Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från Ålandsdelegationen
F 6/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
BF 5/2020-2021 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021
LF 32/2020-2021 Personlig skyddsutrustning för konsumenter
LF 31/2020-2021 Aerosoler
LF 30/2020-2021 Utökad marknadskontroll
LF 29/2020-2021 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
SF 7/2020-2021 Slopad vuxenutbildning till närvårdare
SF 6/2020-2021 Klimatkompensation för landskapets resor
RP 8/2020-2021 Republikens presidents framställning om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen
M 5/2020-2021 Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland
MI 1/2020-2021 Fyrverkerierna måste begränsas
MY 2/2020-2021 Misstroendeyrkande