ÄRENDEN

301 - 400 av totalt 4 222 ärenden

Ärende-nr. Titel
SF 3/2021-2022 Utbildning av drönarpiloter
LF 11/2021-2022 Blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
LF 10/2021-2022 Ny serviceprocess för arbetssökande
SF 2/2021-2022 Stärk finansavdelningens resurser
MOT 3/2021-2022 Delad pensionsintjäning under föräldraledighet
MOT 2/2021-2022 Arrangera psykoterapiutbildning på Åland
BF 3/2021-2022 Förslag till första tilläggsbudget för år 2022
M 2/2021-2022 Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2022-2024
LF 9/2021-2022 Temporärt slopad inkomstgräns för studiestöd i fråga om förvärvsinkomst
SF 1/2021-2022 Branscher i behov av stöd
BF 2/2021-2022 Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2021
LF 8/2021-2022 Förvaltning på Åland av fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021—2027
F 3/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
M 1/2021-2022 Landskapsregeringens externpolitik
LF 7/2021-2022 Resebyråverksamhet
RP 3/2021-2022 Godkännande av statsrådets förordning om ändring av namnet på den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
RP 2/2021-2022 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M342 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
LF 6/2021-2022 Diskrimineringslagstiftning
LF 5/2021-2022 Näringsrätt och näringstillstånd
MOT 1/2021-2022 Firandet av högtider i barnomsorg och skola
V 4/2021-2022 Fyllnadsval av ordinarie medlem i justeringsutskottet
V 3/2021-2022 Fyllnadsval av ordinarie medlem i finans- och näringsutskottet
LF 4/2021-2022 Ändringar i samfundsbeskattningen 2022
LF 3/2021-2022 Ny blankettlag om foder
TMK 1/2021-2022 Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
LF 2/2021-2022 Ändringar av ordningslagen och blankettlagen om privata säkerhetstjänster
F 2/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
F 1/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 1/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om offentlig upphandling
V 2/2021-2022 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
D 1/2021-2022 Meddelande
BF 1/2021-2022 Förslag till Ålands budget för år 2022
RP 1/2021-2022 Godkännande av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher samt förslag om ändring av lagen om sammankomster
V 1/2021-2022 Talmansval
V 10/2020-2021 Val av två personliga ersättare i Ålandsdelegationen
S 3/2020-2021 Senfärdig hantering av skattegränsproblematiken
V 9/2020-2021 Val av ordinarie ledamot i Ålandsdelegationen
V 8/2020-2021 Fyllnadsval av medlem i finans- och näringsutskottet
V 7/2020-2021 Fyllnadsval av medlem i lag- och kulturutskottet
RP 9/2020-2021 Godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore
SF 8/2020-2021 Nu behövs politisk handlingskraft gällande skattegränsproblematiken
TMK 4/2020-2021 Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag
TMK 3/2020-2021 Ragnar Erlandssons anhållan om befrielse från Ålandsdelegationen
F 6/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
BF 5/2020-2021 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021
LF 32/2020-2021 Personlig skyddsutrustning för konsumenter
LF 31/2020-2021 Aerosoler
LF 30/2020-2021 Utökad marknadskontroll
LF 29/2020-2021 Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion
SF 7/2020-2021 Slopad vuxenutbildning till närvårdare
SF 6/2020-2021 Klimatkompensation för landskapets resor
RP 8/2020-2021 Godkännande av Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen
M 5/2020-2021 Meddelande enligt 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland
MI 1/2020-2021 Fyrverkerierna måste begränsas
MY 2/2020-2021 Misstroendeyrkande
LF 28/2020-2021 Fartygsavfall
TMK 2/2020-2021 Stadgeändring Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond
LF 27/2020-2021 Upphävande av landskapslag om biografer och offentliga biografföreställningar
LF 26/2020-2021 Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor
LF 25/2020-2021 Teknisk ändring i blankettlagen om privat social service
LF 24/2020-2021 Höjda landskapsandelar för 2021
LF 23/2020-2021 Individuella vattenmätare i hyreshus
LF 22/2020-2021 Ny blankettlag om fordon
LF 21/2020-2021 Förlängt temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet
RS 3/2020-2021 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020
MOT 8/2020-2021 Åtgärdsplan för den offentliga ekonomins återhämtning
LF 20/2020-2021 Tillfälligt likviditetsstöd till kommuner
BF 4/2020-2021 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021
M 4/2020-2021 Fem fokusområden för nystart av Åland
SF 5/2020-2021 Pandemins effekter på jämställdhetsområdet
LU 1/2020-2021 Lantrådets upplysning
MOT 7/2020-2021 Förhandla om Ålands särställning i det kommande fastighetsskattesystemet
M 3/2020-2021 Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden
RP 7/2020-2021 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1-2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods
RP 6/2020-2021 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 5/2020-2021 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 4/2020-2021 Godkännande av regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen
RP 3/2020-2021 Godkännande av regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet
MY 1/2020-2021 Misstroendeyrkande
RS 2/2020-2021 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
SF 4/2020-2021 När blir fastighetsskatten anpassad efter åländska förhållanden?
LF 19/2020-2021 Ändring av miljökonsekvensbedömningar
SF 3/2020-2021 Rättssäkerhet och transparens i besluten
MOT 6/2020-2021 Utvärdering samt verksamhetsjämförelse i det hälsofrämjande arbetet
S 2/2020-2021 Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter
LF 18/2020-2021 Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti
LF 17/2020-2021 Ändring av blankettlagar om socialvård
MOT 5/2020-2021 Automatiserat beslutsfattande
RB 2/2020-2021 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2020
BF 3/2020-2021 Förslag till första tilläggsbudget för år 2021
LF 16/2020-2021 Temporära förändringar av studiestödet
LF 15/2020-2021 Ändringar i samfundsbeskattningen
LF 14/2020-2021 Servering av alkoholdrycker
RB 1/2020-2021 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2020
FUR 1/2020-2021 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2020
NRB 1/2020-2021 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.-31.12.2020
MOT 4/2020-2021 Gemensam förvaltning av strömmingen i Ålands hav och Bottenhavet
RP 2/2020-2021 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6-2020
RP 1/2020-2021 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330
F 5/2020-2021 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen