LF 14/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

Ärende LF 14/2017-2018 (avslutat)

 

Berör

 • LL om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen
 • LL om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet
 • LL om ändring av arkivlagen för landskapet Åland
 • LL om ändring av statistiklagen för landskapet Åland
 • LL om ändring av 23a § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon
 • LL om ändring av 34 och 67 §§ landskapslagen om gymnasieutbildning
 • LL om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader
 • LL om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet
 • LL om ändring av 37 § förvaltningslagen för landskapet Åland
 • LL om ändring av 20 § landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter
 • LL om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 • LL om ändring av 4 och 32 §§ landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet
 • LL om ändring av 20 § landskapslagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
 • LL om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar
 • LL om ändring av 5h § landskapslagen om lotterier
 • LL om ändring av 58 § körkortslagen för Åland
 • LL om ändring av 17 § landskapslagen om vattenfarkoster