LF 19/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande medieavgift och finansiering av public service

Ärende LF 19/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • LL om klienthandlingar inom socialvården
  • LL om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
  • LL om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet
  • LL om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk
  • LL om ändring av 9 § kommunalskattelagen för Åland
  • LL om ändring av 6 § landskapslagen om lanskapets finansförvalting
  • LL om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet Åland