LF 2/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande ändrade avgiftsgrunder i vården

Ärende LF 2/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av 4 § landskapslag om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård