Inkommet ärende

Ärendet hör till: Hittas inte i något plenum.