Förtroendet för självstyrelsens grunder

Spörsmål S 2/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

spörsmål angående hur landskapsregeringen tänker revidera näringsrättslagstiftningen samt jordförvärvsrättslagstiftningen på ett sådant sätt att förtroendet återupprättas för att landskapsregeringen utan politisk inblandning hanterar ärenden likvärdigt och korrekt för alla sökanden och så att lagtingets partier involveras, vilken är tidtabellen och med vilka huvudteman drivs revideringen?


Åtgärder