LF 21/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande reform av kommunstrukturen på Åland

Ärende LF 21/2017-2018 (under behandling)