LF 21/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande ny landskapslagstiftning om socialvård

Ärende LF 21/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

 • LL om socialvård
 • LL om socialvårdens förvaltning och tillsyn på Åland
 • LL om ändring av landskapslagen om hälso-och sjukvård
 • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
 • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen
 • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om tolkningstjänster för handikappade personer
 • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om specialomsorger av utvecklingsstörda
 • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice
 • LL om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd
 • LL om ändring av landskapslagen om skyddshem