LF 26/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag gällande landskapsgaranti för likvidetslån för lantbruksföretagare under år 2018

Ärende LF 26/2017-2018 (under behandling)