LF 26/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande ledningsfunktion för den allmänna förvaltningen

Ärende LF 26/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning