LF 28/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande ny landskapslag om barnomsorg och grundskola

Ärende LF 28/2018-2019 (under behandling)

 

Berör

  • LL om barnomsorg och grundskola