LF 29/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn

Ärende LF 29/2018-2019 (avslutat)

 

Relaterade sökord

Berör

  • LL om tillämpning i landskapet Åland av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn