LF 3/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande ny vallag för Åland

Ärende LF 3/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • Vallag för Åland
  • LL om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
  • LL om ändring av ll om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
  • LL om ändring av 2 § ll om valfinansiering