LF 30/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande revidering av ÅMHM:s organisation

Ärende LF 30/2018-2019 (under behandling)

 

Berör

  • LL om ändring av landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet