LF 8/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande kollektivtrafiktjänster

Ärende LF 8/2018-2019 (avslutat)

 

Berör

  • LL om ordnande av kollektivtrafiktjänster
  • LL om ändring av 3 § körkortslagen för Åland
  • LL om om ändring av landskapslagen om yrkesmässig trafik
  • LL om ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare