LF 9/2015-2016

Landskapsregeringens lagförslag om ny hälsoskyddslagstiftning

Ärende LF 9/2015-2016 (avslutat)

 

Berör

  • LL om tillämpning på Åland av hälsoskyddslagen
  • LL om ändring av 6 och 13 §§ landskapslagen om allmänna vatten och avloppsverk
  • LL om ändring av 3 § plan- och bygglagen för landskapet Åland
  • LL om ändring av 5 kap. 10 § och 11 kap. 1 § vattenlagen för landskapet Åland