LF 9/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag gällande blankettlag om dataskydd

Ärende LF 9/2018-2019 (avslutat)

 

Relaterade sökord

Berör

  • LL om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd
  • LL om ändring av 5 kap. 41 § polislagen för Åland
  • LL om upphävande av 34b § och 3 mom. Landskapslagen om miljöskydd