Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


  • Ledamot Camilla Gunell Anförande | 19:35

    Herr talman! Tack alla tappra som sitter kvar denna timme. Eftersom det är regeringen som jag vill diskutera åtgärdsmotionen med, och de har vi inte sett här på flera timmar, så föreslår jag att motionen bordläggs och upptas till behandling den 3 maj.


  • Jag ber att få understöda förslaget till bordläggning.


  • Ledamoten Gunell, understödd av ledamoten Fellman, har förslagit bordläggning till den 3 maj. Ärendet bordläggs till den 3 maj.