Enda behandling

  • Först tillåts diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen varefter ärendet bordläggs till ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom. Under diskussionen kan ärendet bordläggas ytterligare en gång om lagtinget så beslutar. Diskussion. Ingen diskussion.

    Diskussionen är avslutad. Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.