Ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter

Spörsmål S 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionärerna ifrågasätter med vilket motiv åsidosätter landskapsregeringen demokratiska grundfundament och de enskilda ålänningarnas grundläggande fri- och rättigheter genom att vägra, trots tidigare motsatt praxis, bistå Justitiekanslern och Justitieombudsmannen med erforderliga utredningar och yttranden?


Åtgärder