För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018.

  3        Förslag till första tilläggsbudget för år 2018

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018 då en gemensam diskussion med föregående ärende kommer att tillåtas.

  4        Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2017

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018.

  5        Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2017

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018.

  6        Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 23 maj 2018 då en gemensam diskussion med ärende 4,5,och 6 kommer att tillåtas.

  7        Landskapsregeringens externpolitik

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 28 maj 2018.

  8        Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 28 maj 2018.

  9        Ändring av ordningslagen för landskapet Åland

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 28 maj 2018.

  10      Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

  Ärendet tas upp till behandling vid plenum den 30 maj 2018.

  11      Vårdös ställning som skärgårdskommun

  En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.