Allmän tandvård för unga samt ambulerande tandvård

Lagförslag LF 4/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tandvård, vård, ambulerande, skärgården, hälsovård, sjukvård, hälso- och sjukvård, munvård, patient, tandvårdsklinik
Berörda lagar: ll om ändring av 39 § ll om hälso- och sjukvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård