Andra tilläggsbudget för år 2017

Budgetförslag BF 4/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tilläggsbudget, budgetförslag, tilläggsanslag,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter